Scroll to top

Regulament Concurs Ediția 3.docx

TREASURE HUNT – ISTORIA DIN CASA MEA 

ORGANIZATOR: Asociația Culturală „Istoria din Casă în Casă” 

PARTENERI OFICIALI: 

FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA (SȘIR) 

CONTEMPORANA.RO 

EDITURA HUMANITAS 

Motto: Și tu ai istorie acasă…fii un Sherlock contemporan și hai să o descoperim împreună! 

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI: TREASURE HUNT – ISTORIA DIN CASA MEA EDIȚIA A III-A, 2022-2023 

Art. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A CONCURSULUI 

Cea de-a treia ediție a concursului internațional de eseuri ,,Treasure Hunt – Istoria din casa  mea”, organizat de Asociația Culturală „Istoria din Casă în Casă” alături de partenerii săi, oferă  tinerilor români de pretutindeni cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani, posibilitatea de a se exprima  creativ și de a-și dezvolta spiritul analitic și pasiunea pentru istorie, cu ajutorul obiectelor,  istoriilor și poveștilor cotidiene. 

Ne propunem să construim împreună căile de înțelegere a secolului al XX-lea, în special prin  intermediul obiectelor cotidiene și să îi ajutăm pe elevi să descopere lucruri noi despre ei, despre  familia lor, dar și despre patrimoniul național material și imaterial. Pornind de la istoria caselor și  a familiilor noastre, intenționăm nu doar să punem bazele unei arhive de artefacte ale vieții cotidiene de secol al XX-lea disponibile tuturor, dar și să le contextualizăm și analizăm istoric, făcându-le accesibile unui public cât mai larg, adică, să ducem istoria,  educația și cultura din casă în casă. 

Art. 2. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

2.1. Dezvoltarea spiritului analitic și al gândirii critice, a pasiunii pentru istorie și a creativității; 

2.2. Recuperarea memoriei trecutului prin mărturii, interviuri, testimoniale dar și artefacte ale  vieții cotidiene; 

2.3. Încurajarea tinerilor pasionați de istorie să participe la îmbogățirea și valorificarea  patrimoniului istoric material și imaterial; 

2.4. Facilitarea accesului la istorie, educație și cultură prin intermediul mediului online și nu  numai; 

2.5. Încurajarea dialogului intercultural, intergenerațional și participativ. 

Art. 3. ELIGIBILITATE 

3.1. Concursul ,,Treasure Hunt – Istoria din casa mea” se adresează tinerilor români de  pretutindeni cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani. Sunt acceptate lucrări și din Republica  Moldova redactate în limba română. 

3.2. Concursul se desfășoară în limba română. 

3.3. Concursul este individual. 

Art. 4. REGULAMENT 

4.1. Participanții trebuie să identifice un obiect, artefact istoric (exemple: fotografii, scrisori,  uniforme, accesorii, hărți, jurnale, obiecte decorative, instrumente, accesorii etc.) și pe baza  acestuia să identifice o temă (exemple: viața cotidiană și petrecerea timpului liber în perioada  comunistă/interbelică; obiectele decorative în Epoca de Aur; viața de elev corelată cu  învățământul în perioada comunistă, forme de rezistență prin cultură, sărbătorile religioase și/sau  laice în perioada comunistă, starea de spirit de pe front; învățământul în perioada interbelică;  presa în perioada interbelică, moda în perioada interbelică etc.) pe care să o argumenteze într-un  eseu. 

4.2. Dacă vă permite contextul, artefactul poate fi însoțit DOAR în anexă și  de un testimonial în format text al deținătorului/creatorului acestuia. Absența acestuia nu va  constitui un dezavantaj al punctajului. 

4.3. Analiza artefactului identificat va fi realizată sub forma unui eseu, de minimum 1.500  cuvinte-maximum 4.500 cuvinte (pentru a verifica numărul de cuvinte puteți selecta textul, apoi  click pe opțiunea Review, Word count). Se ia în considerare numărul de cuvinte, nu de  caractere. DOAR la finalul eseului, în ANEXE, vor fi introduse 2-3 imagini în  format .jpg sau .png ale artefactului identificat și/sau testimonialul integral aparținătorului dacă  este cazul. 

4.4. Fotografiile inserate în anexă (scanate după caz) ale artefactelor trebuie să aibă un fundal  neutru, la o rezoluție de min. 200 dpi, format .jpg sau .png. În cazul documentelor, ziarelor,  revistelor sau cărților, este necesara scanarea primei pagini, a cuprinsului sau, după caz, a  copertei. 

4.5. Eseul trebuie să fie însoțit de aparat critic întocmit conform normelor Academiei  Române și o bibliografie selectivă, în care să fie incluse cel puțin 5 lucrări. În cazul participanților la o ediția anterioară a concursului, bibliografia va trebui să  conțină cel puțin 10 lucrări. 

4.6. Lucrarea trebuie redactată în Microsoft Word, cu setul de caractere (Font) Times New  Roman, dimensiunea literelor trebuie să fie de 12, spațiere de 1,5. 

Pentru mai multe sugestii de redactare, structura unui eseu, vă sugerăm articolul ,,Recomandări  generale pentru redactarea unui text”, ce poate fi consultat pe site-ul nostru, în cadrul  secțiunii Blog. (https://istoriadincasaincasa.blogspot.com/2020/04/recomandari-generale-pentru redactarea.html). 

4.7. Documentul va fi intitulat cu numele și prenumele participantului  (exemplu: Popescu_Andrei.docx) 

4.8. Sursele primare identificate (artefactele/obiectele/fotografiile) ca baza analizei trebuie  să fie originale, nepublicate anterior iar autorul trebuie să aibă consimțământul  deținătorului obiectului de a-l face public și/sau cita (acolo unde este cazul). 

4.9. Nu se acceptă plagiatul sau utilizarea unor surse false sau publicate deja pe alte platforme  online sau print (de tipul volumelor, revistelor sau altor publicații).

4.10. Asociația Culturală „Istoria din Casă în Casă” își rezervă dreptul de a  include materialele (fotografii ale artefactelor, eseuri, testimoniale etc.) puse la dispoziție de  participanți, în arhiva online a Asociației Culturale ,,Istoria din Casă în Casă”. 

4.11. Autorul materialului își asumă exclusiv responsabilitatea conținutului. 

4.12. Punctajul maxim este de 100 puncte.  

4.13. Selectarea de către juriu și ierarhizarea celor mai bune lucrări se realizează pe baza unei  grile de evaluare care va avea ca indicatori principali de evaluare: 

 • titlu concludent; 
 • identificarea corectă a perioadei istorice a artefactului selectat; 
 • identificarea tematicii (originalitatea în alegerea temei, structura logică a conținuturilor,  identificarea și interpretarea fenomenelor istorice); 
 • analiza pertinentă; 
 • spiritul critic; 
 • stilul; 
 • utilizarea corectă a normelor de redactare și a aparatului critic; 
 • utilizarea bibliografiei minimale; 
 • rigoarea științifică a conținutului; 
 • respectarea cerințelor regulamentului. 

4.14. Lucrările care nu respectă cerințele regulamentului vor fi descalificate. 

4.15. La acest concurs nu se admit contestații. 

CALENDAR CONCURS: 

 • Deschiderea aplicațiilor: 29 octombrie 2022 
 • Închiderea aplicațiilor: 27 februarie 2023 
 • Desemnarea câștigătorilor: 15 mai 2023 
 • Festivitatea de premiere: data lunii iunie va fi anunțată în timp util

JURIUL VA FI FORMAT DIN: 

Conf.univ.dr. Florentina Nițu – Decan, Facultatea de Istorie, Universitatea din București; 

Prof.univ.dr. Florin Müller – Facultatea de Istorie, Universitatea din București; 

Prof.univ.dr. Virgiliu Țârău – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din  Cluj-Napoca; 

Conf. univ. dr. Matei Gheboianu – Facultatea de Istorie, Universitatea din București; 

Conf. univ. dr. Andrei Florin Sora – Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din  România; Facultatea de Istorie, Universitatea din București; 

Dr. Daniela Popescu – Președinte & Fondator al Asociației culturale „Istoria din Casă în Casă”; 

Dr. Dănuț Solcan – Profesor, Colegiul Național B.P.Hasdeu, Buzău; 

Corina Barbu – Profesor, Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Buzău; 

Dr. Diana-Maria Beldiman – Profesor, Colegiul Național „Școala Centrală”, București. 

Ionuț-Alexandru Popa – Profesor, Liceul Teoretic ELF, Cluj-Napoca

Participanții sunt rugați să completeze formularul de înscriere și să încarce eseurile  până la data de 27 februarie 2023, ora 23.59 în formularul disponibil pe Google Forms: https://docs.google.com/forms/d/1p2WEAYRx1xTB9rimAoRwvGouN6-pyd2g1_CYLGB9SI8/edit

Fiecare participant va primi un e-mail de confirmare din partea organizatorilor în max. 72 de ore de la data trimiterii alături de un cod de înscriere care va corespunde participantului în  momentul publicării rezultatelor. În cazul în care participantul nu primește e-mail de confirmare în decursul celor 72 de ore de la data încărcării sau întâmpină probleme tehnice la încărcarea  eseului pe platformă, participantul este rugat să contacteze organizatorii cu dovada unei  capturi de ecran din care să reiasă problema tehnică, data și ora (în partea de jos a ecranului). În lipsa acestei dovezi, solicitarea nu va fi luată în considerare. Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail: istoriadincasaincasa@gmail.com

PREMII: 

 • Diplome și premii pentru locurile I, II, III; 
 • Mențiuni; 
 • Diplome de participare pentru toți participanții înscriși; • Premii surpriză din partea organizatorilor. 

CONTACT: 

E-mail: istoriadincasaincasa@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Istoriadincasancasa 

Instagram: https://www.instagram.com/istoriadincasaincasa/ 

Pinterest: https://ro.pinterest.com/historywithinourhomes/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeO6RasWc4PW0GLg1Itxc6w/videos.  

Site-ul oficial: https://istoriadincasaincasa.com/ 

Președinte,  Daniela Popescu

Concurs Treasure Hunt 2022

Acest site utilizează cookies.