Scroll to top

Regulament-concurs editia 2

TITLU: TREASURE HUNT – ISTORIA DIN CASA MEA

ORGANIZATOR: Asociația Culturală „Istoria din Casă în Casă”

PARTENERI OFICIALI:

FACULTATEA DE ISTORIE, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA (SȘIR)

CONTEMPORANA.RO

EDITURA HUMANITAS

 

Motto: Și tu ai istorie acasă…fii un Sherlock contemporan și hai să o descoperim împreună!

 

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: TREASURE HUNT – ISTORIA DIN CASA MEA

EDIȚIA A II-A, 2021

 

Art. 1. DESCRIEREA GENERALĂ A CONCURSULUI

Cea de-a doua ediție a concursului internațional de eseuri ,,Treasure Hunt – Istoria din casa mea”, organizat de Asociația Culturală „Istoria din Casă în Casă” alături de partenerii săi, oferă tinerilor români de pretutindeni cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani, posibilitatea de a se exprima creativ și de a-și dezvolta spiritul analitic și pasiunea pentru istorie, cu ajutorul obiectelor, istoriilor și poveștilor cotidiene. 

Ne propunem să construim împreună căile de înțelegere a secolului al XX-lea, în special prin intermediul obiectelor cotidiene și să îi ajutăm pe elevi să descopere lucruri noi despre ei, despre familia lor, dar și despre patrimoniul național material și imaterial. Pornind de la istoria caselor și a familiilor noastre, intenționăm nu doar să punem bazele unei arhive de artefacte ale vieții cotidiene de secol al XX-lea disponibile tuturor, dar și să le contextualizăm și analizăm istoric, făcându-le accesibile unui public cât mai larg, adică, să ducem istoria,  educația și cultura din casă în casă.

Art. 2. OBIECTIVELE CONCURSULUI

2.1. Dezvoltarea spiritului analitic și al gândirii critice, a pasiunii pentru istorie și a creativității;

2.2. Recuperarea memoriei trecutului prin mărturii, interviuri, testimoniale dar și artefacte ale vieții cotidiene;

2.3. Încurajarea tinerilor pasionați de istorie să participe la îmbogățirea și valorificarea patrimoniului istoric material și imaterial;

2.4. Facilitarea accesului la istorie, educație și cultură prin intermediul mediului online și nu numai;

2.5. Încurajarea dialogului intercultural și participativ.

 

Art. 3. ELIGIBILITATE

3.1. Concursul ,,Treasure Hunt – Istoria din casa mea” se adresează tinerilor români de pretutindeni cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani. Sunt acceptate lucrări și din Republica Moldova redactate în limba română.

3.2. Concursul se desfășoară în limba română.

3.3. Concursul este individual.

 

Art. 4. REGULAMENT 

4.1 Participanții trebuie să identifice un obiect, artefact istoric (exemple: fotografii, scrisori, uniforme, accesorii, hărți, jurnale, obiecte decorative, instrumente, accesorii etc.) și pe baza acestuia să identifice o temă (exemple: viața cotidiană și petrecerea timpului liber în perioada comunistă/interbelică; obiectele decorative în Epoca de Aur; viața de elev corelată cu învățământul în perioada comunistă, forme de rezistență prin cultură, sărbătorile religioase și/sau laice în perioada comunistă, starea de spirit de pe front; învățământul în perioada interbelică; presa în perioada interbelică, moda în perioada interbelică etc.) pe care să o argumenteze într-un eseu.

4.2 Dacă vă permite contextul, artefactul poate fi însoțit în anexă și de un testimonial în format text al deținătorului/creatorului acestuia.

4.3 Analiza artefactului identificat va fi realizată sub forma unui eseu, de minimum 1.500 cuvinte-maximum 4.500 cuvinte (pentru a verifica numărul de cuvinte puteți selecta textul, apoi click pe opțiunea Review, Word count). Se ia în considerare numărul de cuvinte, nu de caractere. Doar la finalul eseului, în anexe, vor fi introduse 2-3 imagini în format .jpg sau .png ale artefactului identificat și/sau testimonialul integral aparținătorului dacă este cazul.

4.4 Fotografiile inserate în anexă (scanate după caz) ale artefactelor trebuie să aibă un fundal neutru, la o rezoluție de min. 200 dpi, format .jpg sau .png. În cazul documentelor, ziarelor, revistelor sau cărților, este necesara scanarea primei pagini, a cuprinsului sau, după caz, a copertei. 

4.5 Eseul trebuie să fie însoțit de aparat critic întocmit conform normelor Academiei Române și o bibliografie selectivă, în care să fie incluse cel puțin 5 lucrări. 

În cazul participanților la o ediția anterioară a concursului, bibliografia va trebui să conțină cel puțin 10 lucrări.

4.6 Lucrarea trebuie redactată în Microsoft Word, cu setul de caractere (Font) Times New Roman, dimensiunea literelor trebuie să fie de 12, spațiere de 1,5. 

Pentru mai multe sugestii de redactare, structura unui eseu, vă sugerăm articolul ,,Recomandări generale pentru redactarea unui text”, ce poate fi consultat pe site-ul nostru, în cadrul secțiunii Blog. (https://istoriadincasaincasa.blogspot.com/2020/04/recomandari-generale-pentru-redactarea.html).

4.7.Documentul va fi intitulat cu numele și prenumele participantului (exemplu: Popescu_Andrei.docx)

4.8 Sursele primare identificate (artefactele/obiectele/fotografiile) ca baza analizei trebuie să fie originale, nepublicate anterior iar autorul trebuie să aibă consimțământul deținătorului obiectului de a-l face public și/sau cita.

4.9 Nu se acceptă plagiatul sau utilizarea unor surse false sau publicate deja pe alte platforme online sau print (de tipul volumelor, revistelor sau altor publicații).

4.10 Asociația Culturală „Istoria din Casă în Casă” își rezervă dreptul de a include materialele (fotografii ale artefactelor, eseuri, testimoniale etc.) puse la dispoziție de participanți, în arhiva online a Asociației Culturale  ,,Istoria din Casă în Casă”.

4.11 Autorul materialului își asumă exclusiv responsabilitatea conținutului.

4.12 Punctajul maxim este de 100 puncte.  

4.13 Selectarea de către juriu și ierarhizarea celor mai bune lucrări se realizează pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori principali de evaluare: 

 • titlu concludent;
 • identificarea corectă a perioadei istorice a artefactului selectat;
 • identificarea tematicii (originalitatea în alegerea temei, structura logică a conținuturilor, identificarea și interpretarea fenomenelor istorice);
 • analiza pertinentă;
 • spiritul critic;
 • stilul;
 • utilizarea corectă a normelor de redactare și a aparatului critic;
 • utilizarea bibliografiei minimale;
 • rigoarea științifică a conținutului;

4.14. Lucrările care nu respectă cerințele regulamentului vor fi descalificate.

4.15. La acest concurs nu se admit contestații.

 

CALENDAR CONCURS:

 • Deschiderea aplicațiilor: 29 octombrie 2021
 • Închiderea aplicațiilor: 14 februarie 2022
 • Desemnarea câștigătorilor: 16 mai 2022
 • Festivitatea de premiere: 24 iunie 2022 (data poate suferi modificări în funcție de evoluția contextului pandemic).

 

            Participanții sunt rugați să completeze formularul de înscriere și să încarce eseurile până la data de 14 februarie 2022 în formularul disponibil pe Google Formshttps://forms.gle/KK3NJKiJysMptfQg9

Fiecare participant va primi un e-mail de confirmare din partea organizatorilor. 

Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail: istoriadincasaincasa@gmail.com

 

PREMII:

 • Diplome și premii pentru locurile I, II, III;
 • Mențiuni;
 • Diplome de participare pentru toți participanții înscriși;
 • Premii surpriză din partea organizatorilor.

CONTACT:

E-mail: istoriadincasaincasa@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Istoriadincasancasa

Instagram: https://www.instagram.com/istoriadincasaincasa/

Pinterest: https://ro.pinterest.com/historywithinourhomes/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeO6RasWc4PW0GLg1Itxc6w/videos

Site-ul oficial: https://istoriadincasaincasa.com/

                                                                                                         

Președinte, Daniela Popescu

Concurs Treasure Hunt 2021

Acest site utilizează cookies.